Faalangst en rijangst

Faalangst of rijangst smelt als sneeuw voor de zon met Rijschool Selectadrive Utrecht

Faalangst

Verkeersschool Selectadrive Utrecht is gecertificeerd als faalangstinstructeur. Je bent dan bang om te falen. Het kan positief voor je uitpakken maar het kan je rijgedrag ook dusdanig belemmeren dat het helemaal fout gaat. Het komt met name voor bij examens. We noemen het ook examenvrees.

Heb je last van faalangst of examenvrees dan gaan we samen op zoek naar de juiste manier om dit probleem op te lossen. Geduld en zelfvertrouwen is natuurlijk erg belangrijk. Een tussentijdse toets (TTT) kan ook een oplossing zijn. Een tussentijdse toets zal bij veel leerlingen een groot deel van de druk wegnemen. Zo’n toets wordt door het CBR afgenomen. Het is een rijproef die ruim voor het praktijkexamen wordt gedaan. Deze toets gaat exact hetzelfde als het praktijkexamen, alleen hiervoor kan je niet slagen of zakken. Je krijgt wel van de examinator een advies over punten die extra aandacht vragen. Een groot voordeel is dat je een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen op het echte examen kunt verdienen, namelijk door tijdens de rijproef twee van die verrichtingen goed te doen. Op de dag van het examen zelf is begeleiding vanaf huis naar de plaats van het examen natuurlijk van groot belang.

Sinds kort is het mogelijk om via onze rijschool een faalangstexamen aan te vragen. Heb je nog vragen dan kan je altijd contact opnemen met Verkeersschool Selectadrive Utrecht. Ook op het kopje praktijkexamen van onze website staat er wat informatie daarover.

Rijangst

Autorijden is soms helemaal geen pretje. Het klamme zweet breekt uit bij de gedachte weer achter het stuur te moeten. Als je ervoor kiest het autorijden achterwege te laten of wanneer je merkt dat je bepaalde routes gaat vermijden vanwege te verwachten obstakels ( snelheid, tunnels, verkeerspleinen. ) dan kan er sprake zijn van rijangst.

Kijk of een van deze punten bij jou van toepassing zijn.

  • Bang dat de motor afslaat, bang om in te parkeren, bang voor de parkeergarage, etc..
  • Bang om het overzicht te missen, bijvoorbeeld op grote verkeerspleinen of kruispunten.
  • Bang om niet te kunnen in- of uitvoegen als het druk is.
  • Bang om opeens niet meer te weten wat te doen.
  • Bang om een ander wat aan te doen.
  • Bang om te verongelukken terwijl een ander (je kinderen) niet zonder je kan.

Over rijangst is veel informatie beschikbaar. Als je na het bezoek van onze website van mening bent dat je enige hulp van een rijangstcoach nodig hebt, neem dan contact op met Selectadrive Utrecht.

Autisme & ADHD

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen hebben het vaak zwaar als het aankomt op het kiezen van een rijschool.

Kunnen mensen met deze stoornissen autorijden niet leren?
Jawel en in de meeste gevallen heel goed zelfs. Maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het echter ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen even capabel kunnen zijn als ieder ander om auto te rijden. Wij kunnen onze manier van rijles geven aanpassen aan de specifieke behoefte van de leerling. Bijvoorbeeld het tempo en de opbouw van de rijles. Wij geven extra uitleg als dat nodig is en herhalen de stof totdat het begrepen is en de leerling het kan uitvoeren.

De rijlessen worden gestructureerd gegeven met duidelijke uitleg. Er wordt rijles gegeven door dezelfde instructeur die geduldig omgaat met de leerling. Ook is het geen probleem om de vorderingen en/of problemen terug te koppelen aan de ouder(s) of begeleider.

Praktijkbegeleiding

In de regel kan er in vijf rijlessen veel vooruitgang geboekt worden. De invulling van die rijlessen is afhankelijk van de uitkomsten van de intake. Mijn toegevoegde waarde als rijangstcoach boven die van de rijinstructeur is dat ik u help de angst milder te maken. Als rijinstructeur richt ik me hoofdzakelijk op het aanleren van vaardigheden en inzicht.

Twee maanden na afloop van de praktijkbegeleiding neem ik contact met u op om samen na te gaan of de aanpak succesvol geweest is.

Is je interesse gewekt?

Vraag dan hier direct je *gratis proefles aan
*bij afname van een pakket